COVID-19 | Blijf veilig en bestel uw producten online!

Wij volgen de ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus op de voet en nemen de door de overheid genomen maatregelen zeer serieus in verband met uw veiligheid en dat van onze medewerkers en logistieke partners. Wij nemen alle maatregelen die wij kunnen nemen om het risico van de overdracht van het virus tot een minimum te beperken. 

Volgens de laatste update van de WHO (World Health Organisation), is de kans dat personen die geïnfecteerd zijn met het virus, het virus zelf achterlaten op producten of verpakkingen zeer klein. Het risico van de transmissie van COVID-19 via door ons geleverde producten op u als persoon is daarmee ook zeer klein. Desalniettemin zorgen ook onze bezorgdiensten ervoor dat er zo hygiënisch mogelijk gewerkt word. 

Ondertussen zijn wij nog steeds in staat uw orders normaal te leveren. Uiteraard kan dit in de loop der dagen wijzigen, door maatregelen van de overheid. Dan zullen wij u hier direct over informeren.

Wij willen u hierbij verzekeren dat wij de ontwikkelingen continu volgen en daar waar nodig onze maatregelen aanscherpen om de risico’s voor u tot het absolute minimum te beperken, hierbij continu de adviezen van de overheid respecterend en volgend.