Gebruiksvoorwaarden

Door de VELUX webpagina's te openen, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

1. De inhoud van de VELUX webshop  is beschermd door het auteursrecht van VELUX A/S, alle rechten voorbehouden.

2. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel of de gehele inhoud in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VELUX is verboden.

3. Het is toegestaan om kopieën van fragmenten van deze webpagina's uit te printen voor persoonlijk gebruik. Bepaalde documenten van de VELUX webshop kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die in die documenten worden vermeld.

4. De inhoud van VELUX webpagina's op de VELUX webshop wordt geleverd 'zoals ze is'. Dus, behalve wanneer dit door de geldende wetgeving verplicht gesteld wordt, wordt er geen enkele garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van de webpagina's.

5. VELUX behoudt zich het recht voor om de webpagina's op elk gewenst moment te herzien of de toegang ertoe op te heffen.