Privacy beleid

We hechten veel belang aan het respecteren en beschermen van persoonsgegevens. Het doel van dit document is u perfect in kennis te stellen van hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt binnen de VELUX Groep.

Dit document beschrijft de verwerking van de persoonsgegevens die via onze websites worden verstrekt of verzameld en op basis waarvan de internetgebruiker toegang heeft tot deze gegevens en hoe hij de diensten die hem ter beschikking worden gesteld kan gebruiken. Tot slot voldoet het privacybeleid van VELUX aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan de lokale wetgeving.

VELUX Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de verzameling, de opslag en de verwerking van de persoonsgegevens. VELUX A/S, de moedermaatschappij van de VELUX Groep, is een vennootschap naar Deens recht, ingeschreven onder het nummer 30003519, met maatschappelijke zetel te Aadalsvej 99, DK 2970 Hørsholm. 

1. Wettelijke basis voor onze gegevensverwerking

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken in verband met een contract of een mogelijk contract met u, is de wettelijke basis voor de verwerking dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract met u of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract. Als de wettelijke basis voor verwerking toestemming is, hebt u het recht om uw toestemming zoals hierna vermeld op elk gewenst moment in te trekken, maar dit heeft geen invloed op de legitimiteit van de verwerking door VELUX Nederland B.V. voorafgaand aan uw intrekking van de toestemming. Als we persoonlijke gegevens delen met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, delen we uw persoonlijke gegevens, omdat we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen.

2. Onze reden en doel voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Hieronder worden de persoonsgegevens die we verzamelen beschreven evenals het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden verzameld.

2.1 In het kader van de algemene commerciële activiteiten van VELUX

We verzamelen persoonsgegevens van particulieren, leveranciers (met inbegrip van dienstverleners), klanten en andere belanghebbenden. Deze persoonsgegevens omvatten meestal de achternaam van de betrokken persoon, zijn contactgegevens en alle andere informatie die nodig is voor het opmaken van zijn arbeidsovereenkomst of bij de uitvoering van onze contractuele verplichtingen.

2.2 Als antwoord op bepaalde verzoeken

U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, met inbegrip van uw naam, e-mailadres of andere contactinformatie, nadat u met ons contact hebt opgenomen met een van onze vestigingen, per telefoon, e-mail of postadres, of nadat u de gegevens hebt ingevoerd op één van onze websites. Op basis van deze persoonlijke gegevens kunnen we uw informatieaanvragen met betrekking tot onze producten verwerken, een offerte opmaken, een bezoek aan onze dienst-na-verkoop organiseren. Deze gegevens kunnen worden verstrekt aan VELUX A/S of andere VELUX verkoopmaatschappijen, derden, installateurs of distributeurs, met het doel het verzoek te verwerken, de offerte voor te bereiden of het bezoek te organiseren.

2.3 Klanten en prospecten

Wij verzamelen persoonsgegevens, zoals de naam, contactgegevens, creditcardnummer of enige andere gegevens die nodig zijn om onze contractuele verplichtingen jegens de betrokkene of zijn bedrijf na te komen. Deze gegevens kunnen worden verstrekt aan derden, installateurs of distributeurs voor het verwerken van een klantorder; en dit met inbegrip van de voorbereiding van de levering van VELUX-producten of het reageren op een verzoek om informatie.

Als u via een pop-up in de winkelconfigurator of het winkelmandje een e-mailherinnering hebt aangevraagd, worden uw gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt.

2.4 Bedrijfsontwikkeling

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en persoonlijke gegevens die op onze digitale platforms zijn verzameld, zullen worden gebruikt om ons inzicht in de consument te vergroten en relevante communicatie en aanbiedingen te stimuleren voor alle contactpunten die u mogelijk met ons en met VELUX A/S hebt. Persoonlijke gegevens zullen ook worden gebruikt voor productontwikkeling.

2.5 Commerciële communicatie

Onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming waar nodig, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over ons commerciële nieuws of voor de release van onze nieuwe producten en diensten. Indien u dit type van gebruik van uw persoonsgegevens weigert, kunt u zich op elk moment uitschrijven uit onze elektronische informatie door te klikken op de link onderaan onze berichten of door contact met ons op te nemen via e-mail of per post. Wanneer u ervoor kiest om u uit te schrijven van onze mailinglijsten en op voorwaarde dat uw persoonlijke gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden zoals beschreven in dit document, verwijderen wij uw persoonlijke gegevens binnen twee maanden.

2.6 Bezoekers en klanttevredenheidsonderzoek

We verzamelen persoonsgegevens van personen die onze digitale platforms bezoeken of naar aanleiding van klanttevredenheidsonderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten. Het kan gebeuren dat deze gegevens ook worden overgedragen aan VELUX A/S in het kader van het uitvoeren van steekproefenquêtes. Deze informatie wordt niet gebruikt voor commerciële communicatiedoeleinden zonder uw toestemming.

2.7 Kandidaten & potentiële leveranciers

Wanneer een persoon zich kandidaat stelt om onze teams te vervoegen, verzamelen we persoonsgegevens, zoals de naam, contactgegevens, professionele ervaring, professionele referenties en alle relevante informatie in een professionele context en doen we ook de nodige controles. Deze gegevens worden rechtstreeks door de kandidaat verstrekt, verzameld bij vroegere werkgevers of anderen, of tot slot bij openbare bronnen opgehaald. Deze gegevens worden gebruikt ter aanvulling van onze informatie en om ons te helpen een mening te vormen voordat we de kandidaat een arbeidsovereenkomst voorstellen.

2.8 Naleving van wettelijke verplichtingen

Tot slot verzamelen we persoonsgegevens wanneer dat voor ons noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

Persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, worden als vertrouwelijk beschouwd en zullen nooit worden verkocht of verhuurd aan derden, behalve de uitzonderingen genoemd in sectie 2 en 4.

3. Hoe wij gegevens verzamelen en verwerken

We verzamelen de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het bestellen van producten of diensten, het aanvragen van informatie, het registreren voor of deelnemen aan openbare fora, alsook bij het beantwoorden van een tevredenheidsonderzoek, bij elke andere activiteit die wordt voorgesteld op onze digitale platforms of bij enige andere vorm van interactie met de VELUX Groep.

We verzamelen informatie via verschillende technologieën, zoals cookies. We verwijzen naar ons cookiebeleid.

3.1 Links naar andere websites

De website van VELUX bevat links naar andere websites (zoals Facebook, Google+, YouTube of Pinterest) die niet onderworpen zijn aan dit privacybeleid. Let op: VELUX is niet verantwoordelijk voor andere websites en hun content. Daarom raden we u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

4. Delen van uw persoonsgegevens met bedrijven buiten de VELUX Groep

We delen geen persoonsgegevens, behalve in de volgende situaties:

 • In het geval van prestaties die namens ons worden geleverd, zoals het opmaken van de loonlijst of activiteiten van de klantenservice. Het is deze bedrijven verboden uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn toevertrouwd of om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Als er persoonsgegevens worden gedeeld om de veiligheid of beveiliging van onze klanten te waarborgen, om onze rechten te vrijwaren in gerechtelijke procedures of in het geval van een openbaarmaking op basis van wat zou worden gepercipieerd als een wettelijke verplichting.
 • Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te delen met een andere website, platform of sociaal netwerk.

Als we samenwerken met externe serviceproviders (gegevensverwerkers), gaan we een overeenkomst voor gegevensverwerker aan met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de serviceproviders.

We hebben geen lijst opgenomen van alle ontvangers van persoonlijke gegevens, alleen die welke buiten de EU zijn geplaatst, zie hieronder in paragraaf 4.1.-4.2. De reden is dat we deel uitmaken van een grote, wereldwijd opererende groep die met een groot aantal gegevensontvangers werkt. Het opnemen van al deze ontvangers zou niet bijdragen aan de duidelijkheid ervan. We zullen ook regelmatig van leverancier veranderen. Het zou daarom een grote administratieve last zijn om een uitputtende lijst van ontvangers up-to-date te houden. We zouden u ook moeten updaten elke keer dat we een ontvanger toevoegen of verwijderen, waarvan wij denken dat het lastig voor u is. We zijn daarom van mening dat het geven van een lijst met categorieën ontvangers transparanter en gebruiksvriendelijker is dan het opnemen van een lijst of alle ontvangers.

Ontvangers buiten de EU:

4.1 HubSpot 

VELUX maakt gebruik van HubSpot, een softwarepakket ontwikkeld door HubSpot Inc., VS, voor onze online marketingactiviteiten, zoals het verzenden van onze nieuwsbrief. Deze applicatie wordt gebruikt in het kader van prospectieve marketingactiviteiten en maakt de productie mogelijk van statistieken en onderzoeken van het gedrag van mensen die onze websites raadplegen, met als doel de inhoud die op deze pagina's voor het publiek beschikbaar is, continu te verbeteren. De technologie van HubSpot is eveneens gebaseerd op het gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van HubSpot Inc., op  http://www.hubspot.com/terms-of-service of http://www.hubspot.com/privacy-policy. Alle verzamelde gegevens vallen onder dit privacybeleid. HubSpot voldoet aan de regels van TRUSTe met betrekking tot de gegevens die worden uitgewisseld tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, evenals die welke zijn uitgegeven voor gegevensuitwisseling tussen Zwitserland en de Verenigde Staten.

 

5. Toegangsrechten en verwijdering van uw persoonsgegevens

U kunt in voorkomend geval een recht op rechtzetting, blokkering of verwijdering van de gegevens eisen. Overeenkomstig de bepalingen die wettelijk van toepassing zijn, hebt u het recht:

 • om bevestiging te krijgen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken en een kopie aanvragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren;
 • ons vragen om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren bij te werken, of om persoonlijke gegevens te verbeteren waarvan u denkt dat ze onjuist of onvolledig zijn;
 • om ons te vragen de persoonlijke gegevens die we over u hebben te verwijderen, of om de manier te beperken waarop we deze persoonlijke gegevens gebruiken als u vindt dat er geen wettelijke basis (meer) is die ons rechtvaardigt om ze te behandelen ;
 • uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekken (zolang deze behandeling op toestemming is gebaseerd);
 • om een kopie van de persoonlijke gegevens over u, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, regelmatig gebruikte en machine leesbare vorm te ontvangen en deze persoonlijke gegevens naar een andere partij te verzenden (op voorwaarde dat de verwerking op toestemming is gebaseerd of een contract);
 • uw abonnementskeuzes voor bepaalde nieuwsbrieven of waarschuwingen aan te passen;
 • om al dan niet uw toestemming te geven voor het ontvangen van commerciële communicatie over producten of diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn;
 • om al dan niet te aanvaarden dat uw gegevens worden gedeeld met andere bedrijven, zodat zij u commerciële communicatie over hun eigen producten en diensten kunnen sturen;
 • om al dan niet toestemming geven voor de ontvangst van advertenties die worden verzonden door reclamenetwerken, platformen voor gegevensuitwisseling of andere aanbieders van statistische analyse;
 • om toegang tot uw persoonsgegevens, het recht om exacte of onvolledige gegevens te wijzigen en het recht om gegevens over u te verwijderen.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze Klantendienst of door de instructies te volgen die u werden meegedeeld. Houd er echter rekening mee dat, wanneer bepaalde persoonsgegevens over u ontbreken, we mogelijk bepaalde producten of diensten niet kunnen leveren en dat sommige van onze diensten niet langer in overeenstemming zijn met uw interesses en voorkeuren. Als u vragen hebt over de persoonsgegevens die wij van u hebben, neemt u contact op met onze Klantendienst.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens of andere privacy kwesties of verzoeken die u aan ons hebt gericht, hebben verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ("GBA") bevoegd.

6. Veiligheid, integriteit en bewaring van de persoonsgegevens

We besteden de grootste aandacht aan de beveiliging, bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens. In deze context heeft onze Groep technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, gebruik of wijziging. Deze beschermingsmaatregelen worden regelmatig herzien zodat ze afgestemd blijven op de technologische vooruitgang op dit vlak. Er wordt echter op gewezen dat, ondanks onze inspanningen, geen veiligheidsmaatregel als onschendbaar kan worden beschouwd. Wij slaan uw persoonsgegevens daarom niet langer op dan nodig is om het doel waarvoor zij zijn verzameld te bereiken, in overeenstemming met de principes uiteengezet in dit privacybeleid, of langer dan toegestaan of vereist door de wet. We zullen de informatie routinematig vernieuwen om ervoor te zorgen dat we deze up-to-date houden.

7. Verzamelen, overdragen, bewaren en verwerken van gegevens 

VELUX Nederland B.V. maakt deel uit van de VELUX Groep die in vele landen actief is. Daarom kan ze ertoe worden aangezet om uw persoonsgegevens over te dragen aan bepaalde van haar lokale juridische entiteiten of andere bedrijven in verschillende delen van de wereld binnen het kader dat thans wordt gedefinieerd door dit privacybeleid.  Ongeacht of uw persoonsgegevens door ons worden overgedragen, opgeslagen of verwerkt, zullen we ons uiterste best doen om hun bescherming en het behoud van hun vertrouwelijke karakter te garanderen. Aangezien het gaat om het gebruik van persoonsgegevens afkomstig uit de Europese Unie, respecteren we bovendien de EU-U.S. en de Zwitsers-US. Privacy Shield Frameworks, gebruiken we de contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en doen we een beroep op de andere bepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld om na te gaan of de beschermende maatregelen en de voorwaarden voor het verkrijgen van de toestemming toereikend zijn.

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers in de Europese Unie.

8. De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden opdat: (a) de informatie onder het contract met klanten en leveranciers is vereist; (B) onze legitieme belangen het vereist voor een effectieve levering van onze diensten aan u of onze klant, of het effectieve beheer van onze bestellingen die u voor of bestemd zijn voor onze leverancier; (C) onze legitieme belangen het vereist voor een effectieve en rechtmatige werking van ons bedrijf zo lang als uw belangen niet prevaleren boven deze belangen. We hebben deze situaties van geval tot geval bekeken en zullen hierop blijven letten. We zijn in elk geval beschikbaar voor vragen hierover; (d) we moeten de verplichtingen naleven die door wet- en regelgeving worden opgelegd.

Wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen om u bepaalde marketingmaterialen te verstrekken, zullen wij u alleen dit marketingmateriaal verstrekken als we die toestemming van u hebben verkregen. Als u geen marketingmateriaal van ons meer wenst te ontvangen, kunt u op de afmeldfunctie klikken in een dergelijke communicatie.

9. Wijziging van dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit VELUX privacybeleid te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de vooruitgang van de technologie, de beste professionele praktijken op dit vlak of wijzigingen in de wetgeving. We zullen te allen tijde de meest recente versie op onze digitale platforms plaatsen. Indien deze wijzigingen substantieel zijn, zullen wij deze onder uw aandacht brengen en, als dit wettelijk verplicht is, zullen we u opnieuw om uw toestemming vragen.

10. Opmerkingen en vragen

Voor vragen over dit privacybeleid neemt u contact op via email consument@velux.nl of per telefoon +31.30.6.629.610. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u ons contacteren via mail of per telefoon. Voor elke klacht moeten de naam en contactgegevens van de indiener worden gericht aan VELUX Nederland B.V., die snel zal optreden en ten laatste binnen 1 maand een antwoord zal geven. Als u vindt dat onze reactie ontoereikend is, kunt u contact opnemen met de nationale commissie voor informatie-technologie en vrijheid: 

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV DEN HAAG

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Voor het indienen van een klacht kunt u terecht op de volgende website:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

 

11. Contactgegevens

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door VELUX Nederland B.V.
VELUX Nederland B.V. (Molensteijn 2, 3454 PT DE MEERN), dochteronderneming van VELUX A/S, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
U kunt contact opnemen met VELUX Nederland B.V. via bovenstaand adres, per e-mail op consument@velux.nl of telefonisch op het nummer +31.30.6.629.610.

Dit privacybeleid werd in november 2018 bijgewerkt.